Mappa di Torino (TO) Via Filadelfia, 273 Ang. Via Guido Reni